Nevieš ktorý je tvoj volebný obvod ?

Zadaj ulicu a následne ju vyber zo zoznamu

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

primátor mesta Trnavy | nezávislý kandidát na primátora

Nikdy som neľutoval svoje rozhodnutie ísť do toho s vami a určite ho nikdy ľutovať nebudem. Po štyroch rokoch môžem s hrdosťou a zároveň s potrebnou dávkou pokory povedať, že Trnava sa dynamicky mení k lepšiemu. Odhodlane k tomu dodávam, že pre pokračovanie našej spoločnej misie urobím všetko, čo bude v mojich silách.


Tím nezávislých kandidátov na poslancov Za lepšiu Trnavu

Komunálne voľby nie sú iba o primátorovi. Ak chceme Trnavu posúvať ďalej dopredu, budem potrebovať oporu poslancov v mestskom zastupiteľstve. Oporu poslancov, ktorých spája spoločný program Za lepšiu Trnavu 2018.

Nezávislí kandidáti na poslancov vo volebnom obvode

č. 1

Volebný obvod 1 Trnava – stred Staré mesto, Špíglsál I,II a Podjavorinská

1

fotka Ladislav Beňo

Ladislav Beňo

Viac

4

fotka Katarína Ďurková

Katarína Ďurková

Viac

10

fotka Marcel Krajčo

Marcel Krajčo

Viac

17

fotka Marek Neštický

Marek Neštický

Viac

19

fotka Juraj Novota

Juraj Novota

Viac

Nezávislí kandidáti na poslancov vo volebnom obvode

č. 2

Volebný obvod 2 Trnava – západ Prednádražie I, II, A. Kubinu a Kamenáč

3

fotka Gabriela Cabanová

Gabriela Cabanová

Viac

6

fotka Andrej Farkaš

Andrej Farkaš

Viac

21

fotka Tibor Pekarčík

Tibor Pekarčík

Viac

25

fotka Juraj Svrček

Juraj Svrček

Viac

26

fotka Peter Šujan

Peter Šujan

Viac

28

fotka Martin Uhlík

Martin Uhlík

Viac

Nezávislí kandidáti na poslancov vo volebnom obvode

č. 3

Volebný obvod 3 Trnava – sever ČSM, Vodáreň, Hliny, Zátvor a Kopánka

2

fotka Vladimír Ekhardt

Vladimír Ekhardt

Viac

3

fotka Juraj Fuzák

Juraj Fuzák

Viac

4

fotka Emanuel Gronský

Emanuel Gronský

Viac

8

fotka Pavol Hluchý

Pavol Hluchý

Viac

17

fotka Milan Minárech

Milan Minárech

Viac

20

fotka Richard Sládek

Richard Sládek

Viac

22

fotka Martin Ševeček

Martin Ševeček

Viac

Nezávislí kandidáti na poslancov vo volebnom obvode

č. 4

Volebný obvod 4 Trnava – východ Družba, Hlboká a Vozovka

14

fotka Ľubica Horváthová

Ľubica Horváthová

Viac

17

fotka Ľuboš Kollár

Ľuboš Kollár

Viac

19

fotka Peter Koutný

Peter Koutný

Viac

26

fotka Eva Nemčovská

Eva Nemčovská

Viac

33

fotka Ondrej Štefánik

Ondrej Štefánik

Viac

34

fotka Šimon Štefunko

Šimon Štefunko

Viac

38

fotka Dušan Zaťko

Dušan Zaťko

Viac

Nezávislí kandidáti na poslancov vo volebnom obvode

č. 5

Volebný obvod 5 Trnava – juh Linčianska, Vajslova dolina, Tulipán, Tamaškovičova a Coburgova

3

fotka Magdaléna Eliášová

Magdaléna Eliášová

Viac

7

fotka Vojtech Hlavna

Vojtech Hlavna

Viac

9

fotka Stanislav Hric

Stanislav Hric

Viac

25

fotka Adam Peciar

Adam Peciar

Viac

30

fotka Tatiana Vavrová

Tatiana Vavrová

Viac

Odpočet

Obyvatelia Trnavy vidia a cítia, že v porovnaní s inými mestami napredujeme. Je to výsledok našej spoločnej snahy, nie úspech jednotlivca. Na nasledujúcich stránkach nájdete niektoré z kľúčových tém, ktorým sme sa venovali s jediným cieľom – zlepšiť život v našom meste.


Poslať správu