Gabriela Cabanová
5

Gabriela Cabanová

57 r., riaditeľka školy, 1 dieťa

RNDr. Gabriela Cabanová, 57 rokov, 1 dieťa, riaditeľka školy

Profesijne sa venujem alternatívnemu školstvu, ktoré sa zameriava na rozvoj špecifického potenciálu a záujmu dieťaťa v slobodnom prostredí. Poskytuje mu autonómiu rozhodovať sa pri vlastnom rozvoji, posilňuje vnútornú potrebu sa vzdelávať, učí sebaúcte a úcte k svojmu okoliu, schopnosti vedieť sa rozhodovať a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť. Rovnakými hodnotami žijem aj v súkromí a rada podporím ich uplatňovanie aj v iných školách.

Mojimi prioritami pri práci poslankyne mestského zastupiteľstva sú ekológia, životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Sídliskové kompostéry: spravujem ich ako dobrovoľníčka; hnedé kontajnery: bola som súčasťou tímu, ktorý zaviedol zber biologického kuchynského odpadu; cirkulárna ekonomika: venujem sa problematike redukcie, separácie a opätovného využitia odpadu.

Mojou srdcovkou je unikátny projekt prírodného cintorína, na ktorom sa aktuálne pracuje. Jeho cieľom je pochovávanie v súlade s prírodou, s dôrazom na použitie prírodných a ľahko rozložiteľných materiálov, minimalizovanie odpadu a konanie rozlúčky v prirodzenej atmosfére prírodného prostredia.

Podporujem tiež rozvoj cyklodopravy, a to v kontexte ekológie i tvorby bezpečných podmienok pre chodcov a všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky.

Svoj hlas dávam projektom, ktorých cieľom je revitalizácia školských areálov a verejného priestoru a ich sprístupnenie ľuďom všetkých vekových skupín. Trnava sa momentálne rozvíja dobrým smerom. Vidia to Trnavčania, obdivujú návštevníci.

Chcem ďalej pracovať na tom, aby naše mesto v nastúpenom trende pokračovalo.

Volebný program Za lepšiu Trnavu 2022

Volebný program Petra Bročku a jednotného tímu nezávislých kandidátov na poslancov v komunálnych voľbách v Trnave v roku 2022.

Práca prináša výsledky

Obyvatelia Trnavy vidia a cítia, že v porovnaní s inými mestami napredujeme obrovským tempom. Je to výsledok našej spoločnej snahy, nie úspech jednotlivca. Pripravili sme pre vás 2 brožúry, v ktorých sme popísali, čo sa za posledné štyri roky podarilo začať, pripraviť a zrealizovať.

Podpora rodiny, generácií, vzdelávania a športu

Borozura 1Brožúru otvoríte kliknutím na obrázok

Zeleň, klíma, odpad, verejný priestor a doprava

Borozura 2Brožúru otvoríte kliknutím na obrázok