Juraj Novota
19

Juraj Novota

48 r., pracovník logistiky, 2 deti

Ing. Juraj Novota, 48 rokov, 2 deti, pracovník logistiky

V súčasnosti som poslancom mestského zastupiteľstva a páči sa mi, ako sa Trnava v posledných rokoch mení. Chcem preto naďalej spolupracovať na jej neustálej obnove a rozvoji, aby bola pre súčasných aj budúcich Trnafčanov bezpečným a podnetným miestom na kvalitný život.

Mojím poslaním je motivovať a zapojiť ešte viac Trnafčanov do plánovania rozvoja ich mesta a mestskej časti. Páči sa mi predstava aktívnejšie komunikujúcich obyvateľov s vedením mesta pri plánovaní budúcej podoby Trnavy.

Za kľúčové témy v tejto dobe považujem:
- dopravu (dokončenie komplexného riešenia s cieľom upokojenia dopravy v obytných zónach, zvýšenie plynulosti dopravy, budovanie parkovacích domov, pokračovanie v zavádzaní rezidenčného parkovania na území celého mesta, dobudovanie chýbajúcich cyklotrás na bezpečné prepojenie všetkých mestských častí a okolitých obcí).
- sociálnu oblasť (finančne dostupné bývanie vo forme nájomných mestských bytov)
- zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny (pokračovanie v revitalizácii existujúcich parkov a mestskej zelene, budovanie nových lesoparkov v Trnave, ktoré by okrem vodozádržnej a ochladzujúcej funkcii boli využiteľné aj na športové a oddychové aktivity) a celkovo životné prostredie (najmä nájdenie riešenia na ekologické a ekonomicky výhodné spracovanie odpadov namiesto skládkovania odpadov, ktoré už v EÚ končí).

Toto sú pre mňa hlavné témy, ktorým sa chcem aj naďalej venovať intenzívnejšie. 

Volebný program Za lepšiu Trnavu 2022

Volebný program Petra Bročku a jednotného tímu nezávislých kandidátov na poslancov v komunálnych voľbách v Trnave v roku 2022.

Práca prináša výsledky

Obyvatelia Trnavy vidia a cítia, že v porovnaní s inými mestami napredujeme obrovským tempom. Je to výsledok našej spoločnej snahy, nie úspech jednotlivca. Pripravili sme pre vás 2 brožúry, v ktorých sme popísali, čo sa za posledné štyri roky podarilo začať, pripraviť a zrealizovať.

Podpora rodiny, generácií, vzdelávania a športu

Borozura 1Brožúru otvoríte kliknutím na obrázok

Zeleň, klíma, odpad, verejný priestor a doprava

Borozura 2Brožúru otvoríte kliknutím na obrázok