Richard Sládek
22

Richard Sládek

43 r., projektový manažér, 2 deti

Ing. Richard Sládek, 43 rokov, 2 deti, projektový manažér

V roku 2018 som dostal dôveru voličov a stal som sa poslancom mestského zastupiteľstva. Za tieto štyri roky som mal možnosť prispieť k zlepšovaniu mesta, v ktorom som sa narodil.

Rád by som bol súčasťou pozitívnych zmien aj počas nasledovného volebného obdobia. Som otcom dvoch detí a chcem nielen pre ne, ale aj pre ďalšie generácie vytvoriť m(i)esto, kde sa ľuďom žije ešte lepšie. Venujem sa športu, vo voľnom čase som trénerom stolného tenisu a pôsobím aj ako člen komisie mládeže a športu.

Budem sa naďalej zasadzovať za kompletné renovácie ihrísk, športovísk a telocviční. Taktiež som členom komisie životného prostredia a prírodných hodnôt, kde je našou snahou vytvárať nové parky a vodné plochy jednak na zadržiavanie vody v krajine a tiež na rozšírenie možností voľnočasových aktivít Trnavčanov. 

Volebný program Za lepšiu Trnavu 2022

Volebný program Petra Bročku a jednotného tímu nezávislých kandidátov na poslancov v komunálnych voľbách v Trnave v roku 2022.

Práca prináša výsledky

Obyvatelia Trnavy vidia a cítia, že v porovnaní s inými mestami napredujeme obrovským tempom. Je to výsledok našej spoločnej snahy, nie úspech jednotlivca. Pripravili sme pre vás 2 brožúry, v ktorých sme popísali, čo sa za posledné štyri roky podarilo začať, pripraviť a zrealizovať.

Podpora rodiny, generácií, vzdelávania a športu

Borozura 1Brožúru otvoríte kliknutím na obrázok

Zeleň, klíma, odpad, verejný priestor a doprava

Borozura 2Brožúru otvoríte kliknutím na obrázok