Juraj Štofej
14

Juraj Štofej

43 r., sociálny pracovník, 2 deti

Mgr. Juraj Štofej, 43 rokov, 2 deti, sociálny pracovník a riaditeľ Zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Dlhoročne sa venujem riešeniu problematiky ľudských práv rómskej menšiny a sociálnej inklúzie.

Od roku 2004 som pracoval na pozícii manažéra trnavskej pobočky Úsmev ako dar. V roku 2006 som pod hlavičkou tejto organizácie vytvoril nízkoprahové centrum Mak v sociálne vylúčenom prostredí v Trnave, kde som pôsobil ako koordinátor a sociálny pracovník.

V  roku 2013 som založil neziskovú organizáciu Centrum Koburgovo, ktorá na Linčianskej prevádzkovala Komunitné centrum a Zariadenie na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V súčasnosti v zariadení vediem
tím odborníkov, ktorí poskytujú sociálne poradenstvo rodinám a pomáhajú im pri riešení sociálnych problémov. Deťom pomáhajú pri začleňovaní sa do škôl, realizujú programy na predchádzanie vzniku sociálnopatologických javov a organizujú komunitné aktivity pre širokú verejnosť. Naša organizácia sa v roku 2018 stala laureátom ocenenia Roma Spirit v kategórii Mimovládna organizácia za realizáciu preventívnych programov a voľnočasových aktivít zameraných na sociálne začleňovanie detí ohrozených sociálnym vylúčením v Trnave a okolí.

Od roku 2019 som členom komisiesociálnych vecí a zdravia mestského zastupiteľstva, participujem na realizácii komunitného plánu sociálnych služieb a aktívne spolupracujem s pomáhajúcimi a vzdelávacími organizáciami.


Svojou činnosťou sa snažím zdôrazňovať význam synergie aktérov pri riešení verejných záležitostí v meste a vytvárať most medzi rôznymi skupinami obyvateľstva.

Volebný program Za lepšiu Trnavu 2022

Volebný program Petra Bročku a jednotného tímu nezávislých kandidátov na poslancov v komunálnych voľbách v Trnave v roku 2022.

Práca prináša výsledky

Obyvatelia Trnavy vidia a cítia, že v porovnaní s inými mestami napredujeme obrovským tempom. Je to výsledok našej spoločnej snahy, nie úspech jednotlivca. Pripravili sme pre vás 2 brožúry, v ktorých sme popísali, čo sa za posledné štyri roky podarilo začať, pripraviť a zrealizovať.

Podpora rodiny, generácií, vzdelávania a športu

Borozura 1Brožúru otvoríte kliknutím na obrázok

Zeleň, klíma, odpad, verejný priestor a doprava

Borozura 2Brožúru otvoríte kliknutím na obrázok