Erik Matovič
14

Erik Matovič

24 r., študent univerzity

Bc. Erik Matovič, 24 rokov, študent Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, CCNA inštruktor, držiteľ ocenenia za najlepší článok študentskej vedeckej konferencie informatiky a informačných technológií, člen pracovnej komisie Plánu udržateľnej mobility, člen občianskeho zhromaždenia zameraného na víziu a návrh opatrení na adaptáciu mesta na klimatickú zmenu a spoluautor príslušného strategického dokumentu.

Som študentom inžinierskeho stupňa štúdia odboru Inteligentné softvérové systémy na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Bakalárske štúdium som absolvoval so záverečnou prácou, ktorá v spoluprácií s Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe hľadala možnosti zrýchlenia a spresnenia diagnostiky odmietnutia srdcového aloštepu metódami počítačového videnia a umelej inteligencie. S výsledkami výskumu som sa zúčastnil na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii informatiky a informačných technológií, kde som bol ocenený za najlepší vedecký článok. Venujem sa digitálnej patológii, počítačovému videniu, umelej inteligencii a taktiež som inštruktorom Sieťovej akadémie. 


V rokoch 2019 až 2021 som sa pravidelne zúčastňoval stretnutí k tvorbe a pripomienkovaniu strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility, kde som bližšie pochopil fungovanie samosprávy a oboznámil som sa s víziou a plánmi mesta v oblasti dopravy. Figuroval som ako člen prvého občianského zhromaždenia na Slovensku zameraného na víziu a návrh opatrení na adaptáciu Trnavy na klimatickú zmenu, čím som sa zároveň stal spoluautorom strategického dokumentu, ktorý hľadá odpoveď na otázku, čo by malo mesto Trnava spraviť do roku 2030 v rámci klimatickej krízy. 


Tím Lepšej Trnavy za týchto osem rokov ukázal, že veci sa dajú meniť k lepšiemu, a vďaka tomu Trnava získala mnoho ocenení ako Európske mesto stromov 2017, Enviromesto, Európske mesto športu 2020 či Patrón architektúry CEZAAR 2021. Lepšia Trnava pod vedením primátora Petra Bročku má víziu, výsledky aj schopnosť transformovať Trnavu na moderné európske mesto 21. storočia. Ako nezávislý kandidát za poslanca vo volebnom obvode č. 4 chcem prispieť k tomu, aby naše mesto bolo vzorom pre celé Slovensko i zahraničie, aby sme si aj o štyri roky mohli povedať, že v Trnave sa žije kráľovsky.

Volebný program Za lepšiu Trnavu 2022

Volebný program Petra Bročku a jednotného tímu nezávislých kandidátov na poslancov v komunálnych voľbách v Trnave v roku 2022.

Práca prináša výsledky

Obyvatelia Trnavy vidia a cítia, že v porovnaní s inými mestami napredujeme obrovským tempom. Je to výsledok našej spoločnej snahy, nie úspech jednotlivca. Pripravili sme pre vás 2 brožúry, v ktorých sme popísali, čo sa za posledné štyri roky podarilo začať, pripraviť a zrealizovať.

Podpora rodiny, generácií, vzdelávania a športu

Borozura 1Brožúru otvoríte kliknutím na obrázok

Zeleň, klíma, odpad, verejný priestor a doprava

Borozura 2Brožúru otvoríte kliknutím na obrázok