Juraj Šarmír
4

Juraj Šarmír

56 r., informatik, 2 deti

Juraj Šarmír, 56 r, Informatik, 2 deti

V súčasnosti som poslancom Mestského zastupiteľstva v Trnave za volebný obvod č. 6 – Modranka, kde som sa narodil a stále tu bývam aj s rodinou.

Za posledné roky sa riešenie „dlhodobých problémov Modranky“ stalo prioritou vedenia mesta. Zrealizovalo sa viacero projektov a na množstve ďalších sa pracuje.

• Osvetlenie popri Trnávke od Mikovíniho po Vodnú je hotové.
• V rámci koncepcie obnovy športovísk sa vybudovalo nové detské ihrisko a fitness zóna pre dospelých v športovom areáli v Modranke.
• Bežia práce na dlho očakávanej výstavbe telocvične v areáli ZŠ s MŠ na Ulici Ivana Krasku.

Mojou motiváciou do ďalšieho obdobia je pokračovať v začatých projektoch. Ide najmä o tieto investície, ktoré sú v rôznych stupňoch rozpracovanosti – vo fáze výkupu pozemkov, vybavovania povolení, prípravy projektovej dokumentácie či výberového konania na projektanta a zhotoviteľa):

• obslužná komunikácia popri R1 (do priemyselného parku),
• chodník pre peších a cyklochodník popri Trnávke (Mikovíniho – Vodná),
• vybudovanie námestia pri Dennom centre („Hasičáreň“) a rekonštrukcia Ulice I. Krasku („Ulička“),
• lávka pre peších a cyklistov cez Trnávku k športovému areálu, • chodník na Seredskej ulici (od Jarnej po zberný dvor),
• priechod pre chodcov a parkovisko na Ulici. I. Krasku (pri základnej škole),
• priechod pre chodcov na Seredskej ulici (pri prvej zástavke MAD),
• rekonštrukcie povrchu komunikácií na Olivovej, Jarnej a Pútnickej,
• inštalácia spomaľovacích vankúšov na cestách.

Samostatnou kapitolou v živote v Modranke je protihluková stena pri R1. Považujem za nesprávne, že diaľnica bola vybudovaná v tesnej blízkosti rodinných domov na Seredskej. V tejto časti treba jednoznačne vybudovať protihlukovú stenu. Podporujem iniciatívu mestského úradu túto nepriaznivú situáciu riešiť, aj keď samotné vybudovanie protihlukovej steny, prípadne zníženie rýchlosti v tomto úseku je v kompetencii Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

V rámci kultúrno – spoločenského života v mestskej časti Modranka podporujem organizovanie jedinečných podujatí s dlhoročnou tradíciou, predovšetkým

• stretnutie 50-nikov z Modranky,
• detský karneval,
• trojgeneračné stretnutie,
• súťaž vo varení gulášu,
• stavanie mája, • výzdobu a osvetlenie vianočného stromčeka,
• ples ZRPŠ,
• muzikantský ples (DH Modrančanka).

V rámci dobrovoľníckej činnosti sa nám za uplynulé roky podarilo zorganizovať akcie zamerané na úpravu verejných priestorov aj so zapojením dobrovoľníkov z radov školákov. Počas akcií sme kosili trávniky, strihali zeleň, čistili verejné priestranstvá a zbierali odpadky. Verím, že budeme spolu v týchto aktivitách pokračovať. Aj na základe vašich podnetov chcem ďalej pracovať na začatom projekte obecného dvora pri Kultúrnom dome a otvoriť tiež problematiku detského ihriska „Farárka“. Rozpracovaných projektov je veľa. Dúfam, že aj s vašou podporou sa ich podarí v nasledujúcom období dokončiť čo najviac.

P. S. Ak som na niečo zabudol, verím, že mi to pripomeniete, keď sa spolu stretneme. :o)

Volebný program Za lepšiu Trnavu 2022

Volebný program Petra Bročku a jednotného tímu nezávislých kandidátov na poslancov v komunálnych voľbách v Trnave v roku 2022.

Práca prináša výsledky

Obyvatelia Trnavy vidia a cítia, že v porovnaní s inými mestami napredujeme obrovským tempom. Je to výsledok našej spoločnej snahy, nie úspech jednotlivca. Pripravili sme pre vás 2 brožúry, v ktorých sme popísali, čo sa za posledné štyri roky podarilo začať, pripraviť a zrealizovať.

Podpora rodiny, generácií, vzdelávania a športu

Borozura 1Brožúru otvoríte kliknutím na obrázok

Zeleň, klíma, odpad, verejný priestor a doprava

Borozura 2Brožúru otvoríte kliknutím na obrázok